Search
top

MAGASINER – PRINT & DIGITALT

Magasiner i trykt form eller digitalt format er sterk branding med høy inspirasjon og bruksverdi for målgruppen, og i tillegg skaper det lojalitet.

HVA ER DET?

Magasiner er ekstra sterke som markedsføringsverktøy, fordi de gir et samlet inntrykk og en viktig helhet som fastholder leserne.

Kvaliteten av innhold, foto og layout er høy, og produkter blir presentert på en attraktiv måte.

Kundemagasiner har som formål å bli fanget opp, distribuert ut og lest av så mange i målgruppen som mulig for å endre og påvirke mottakernes holdning.

Vedlegg til andre magasiner eller aviser blir skrevet og layoutet, slik at de passer inn i de redaksjonelle universene og inspirerer leserne.

Kontent har mange års erfaring med å produsere magasiner og er en del av Bonnier Media som har vært blant Norges førende magasinutgivere.

HVA ER FORDELENE?

Et kundemagasin kan grunnleggende påvirke leseren på tre viktige punkter:

 •       Økt brandingeffekt
 •       Skape konkret mersalg av produkter
 •       Etablere, fastholde og øke lojalitet i forhold til produkter/abonnementer/medlemskap

Kontent sørger for at dere får budskapene ut på en måte som mottakerne vil høre. Helheten i et magasin gir differensiering og identifikasjon.

Magasiner når målgruppen på en profesjonell og målrettet måte, slik at leserne føler at deres behov blir anerkjent og avspeilet, og de kan få både inspirasjon og god nytte.

Magasinformatet signalerer eksklusivitet, legger opp til fordypning og skaper lojalitet.

Kontent gir magasinet et grafisk uttrykk som skiller seg ut fra andre, slik at det ikke drukner i mengden.

 

HVORDAN?

Bonnier Studio kan i samarbeid med kunden stå for hele prosessen:

 •       Konsept og idéutvikling
 •       Utarbeidelse av artikler
 •       Fotografering og grafikk
 •       Layout
 •       Korrektur
 •       Trykking
 •       Distribusjon
 •       Evt. leserundersøkelse og analyse

Kunden kan velge å levere deler av innholdet og/eller bilder, samt selv stå for trykk og distribusjon.

Når et magasin skal relanseres, tar Bonnier Studio en grundig titt på både innhold, formater og layout. Med vår ekspertise i produksjon av magasiner som base, skaper vi en skarpere utgivelse med en masse kvalitetsinnhold. Dette gir stor verdi for både kunden og målgruppen.

PRINT ELLER DIGITALT?

Et trykt magasin har en taktil kvalitet, fordi man kan sitte og bla i det og ha det liggende fremme. Det gir ro i lesingen og et enkelt overblikk i et velkjent format.

Et digitalt format er like flott og med en like oversiktlig layout som et trykt magasin, men har dynamikken og informasjonsdybden fra en nettside. Det gir mulighet for å vise slideshows med flotte bilder, scrolle i skjemaer, klikke gjennom interaktive guider og video/animasjon.

Bonnier Studio har utviklet en fleksibel digital plattform til utgivelse av magasiner, bøker, kataloger og mer. Disse kan brukes både på iPad/nettbrett, smarttelefoner og datamaskin/laptop. Formatet er overlegent og gir helt andre muligheter i forhold til utdaterte løsninger med PDF-filer. Det digitale magasinet hentes live fra en server, slik at brukeren alltid får det nyeste og oppdaterte materialet.

EN INNHOLDSSTRATEGI VIDEREFØRER INNHOLD PÅ FLERE PLATTFORMER

De flotte bildene og fengende tekstene i magasinet kan få ytterligere liv på tvers av andre plattformer/medier:

 •       Egen nettside
 •       Nyhetsbrev
 •       Facebook
 •       Instagram
 •       Outdoor/bannere, flyers og annen markedsføring

Det krever at alt innhold fra starten av er en del av en innholdsstrategi for å få full effekt av det produserte materialet. Dermed får du utnyttet ressursene optimalt.

Tekster skal skrives om og SEO-optimaliseres, slik at de passer til de digitale plattformene og budskapet oppnår maksimal formidling.

Cases